BÀI TẬP VẬT LÝ 10 CHỌN LỌC 2011

Nguồn: THPT Cù Huy Cận
Người gửi: Nguyễn Hữu Toàn (trang riêng)
Ngày gửi: 18h:48' 12-03-2011
Dung lượng: 54.5 KB
Số lượt tải: 355
Số lượt thích: 0 người

THPT Cù Huy Cận BÀI TẬP VẬT LÝ 10 CHỌN LỌC
CHUẨN BỊ CHO THI KHẢO SÁT KHỐI 10.
Câu 1: Từ trên cao người ta thả rơi hòn bi, sau đó t giây người ta thả một thước dài cho rơi thẳng đứng ; tròng khi rơi thước luôn rơi thước luôn đứng thẳng. Ban đầu điểm cao nhất của thước thấp hơn độ cao ban đầu của hòn bi 3,75m. Khi hòn bi đuuôỉ kịp thước thì chệnh lệch vận tốc giữa 2 vật là 5m/s . Sau khi đuổi kịp thước 0,2s thì hòn bi vượt qua được thước.
Hãy tìm:
Khoảng thời gian t? Chiều dài L của thước?
Quãng đường mà hòn bi đã đi được cho đến khi đuổi kịp thước.
Độ cao ban đầu tối thiểu của viên bi để nó có thể vượt qua được thước?
Câu 2: Một đoàn tàu có khối lượng tổng cộng 110 tấn đang chuyển động đều với vận tốc v0=36km/h trên đường sắt nằm ngang thì hai toa cuối có khối lượng tổng cộng 20 tấn bị tách khỏi đoàn tàu. Cho biết lực kéo của đầu tàu giữ nguyên không đổi.
Tìm khoảng cách giữa 2 toa cuối và phần còn lại của đoàn tàu sau 10s, và ngay sau khi hai toa cuối dừng lại. Cho hệ số ma sát lăn µ = 0,09. Lấy g = 10m/s2.
Câu 3: Cho cơ hệ như hình vẽ. vật 1 có m1=1kg, vật 2
có m2 = 2m1 nối với nhau bằng một ròng rọc ( khối
lượng dây và ròng rọc không đáng kể) gắn vào nêm
có dạng tam giác cân, góc ở đáy α. Hệ số ma sát trượt
giữa các vật là µ = 0,2. Lấy g = 10m/s2. (H.1)
Khi α = 450. Tìm:
a, Gia tốc của vật có khối lượng m1 và m2.
b, Áp lực của dây lên ròng rọc.
2. Tìm điều kiện về α vật 1 và 2 không trượt trên nêm?
Câu 4: Trên một mặt phẳng nghiêng góc α so với phương ngang có bố trí ròng rọc và các vật m0, m như hình H.2 . Ban đầu giữ cho m ở chân
mặt phẳng nghiêng thì lúc đó m0 ở cách mặt ngang
một đoạn h0. Nếu buông ra thì m chuyển động
đi lên trên mặt phẳng nghiêng còn m0 chuyển
động đến mặt ngang rồi bị giữ lại. Tính độ cao
cực đại mà m đạt được.Hệ số ma sát giữa m và
mặt phẳng ngiên là µ.
Câu 5: Cho cơ hệ như hình H.3 Các vật khối lượng m1 = 1kg; m2 = 2kg; m3 = 3 kg; Ròng rọc, dây nối có khối lượng không đáng kể. Hệ số ma sát m1
giữa m1 với m2 giữa m2 với bàn có cùng giá trị là µ m2
Vật m2 có chiều dài L = 8,4m . Khi buông tay cho
hệ chuyển động thì thời gian để m1 trượt hết chiều
dài của m2 là t = 2s. Tìm hệ số ma sát µ. Lấy g =10m/s2. H.3 m3
Câu 6: Cho hệ ròng rọc như hình vẽ các vật có kích thước
không đáng kể : m1 =200g; m2=100g; m3 = 200g. Khối lượng
ròng rọc và dây nối không đáng kể. Bỏ qua ma sát. Lấy gia tốc
trọng trường g = 10m/s2. Dây nối m1 với m2 đủ dài, dây nối m2 với m3
dài h = 1m. Lúc đầu giữ m1 nằm cùng độ cao với m3 .
Thả để hệ các vật chuyển động không vận tốc ban đầu.
Giả sử sau khi thả được 2s thì dây nối giữa m2 và m3 bị đứt.
Chọn trục toạ độ Ox thẳng đứng xuống dưới,
gốc O tại vị trí ban đầu ban đầu của m1, mốc thời gian
lúc đứt dây nối m2 với m3.
Viết phương trình chuyển động của mỗi vật.
Tính thời gian từ lúc dây nối m2 với m3 bị đứt cho
đến khi m1 và m2 có cùng độ cao?
Vẽ đồ thị chuyển động của các vật trên cùng một
hệ trục toạ độ.
........................Hết..........................